NEW आजचे कापूस बाजार भाव 7 जानेवारी 2024 Cotton rate - Loksutra

NEW आजचे कापूस बाजार भाव 7 जानेवारी 2024 Cotton rate

🏢 बाजार समितीचे नाव – सावनेर
💰 आवक – क्विंटल 3800
💹 सर्वसाधारण दर – 6825
🔽 कमीत कमी दर – 6800
🔼 जास्तीत जास्त दर – 6825
🌐 सौजन्य – www.BajarBhav.in

🏢 बाजार समितीचे नाव – भद्रावती
💰 आवक – क्विंटल 536
💹 सर्वसाधारण दर – 7020
🔽 कमीत कमी दर – 6700
🔼 जास्तीत जास्त दर – 6860
🌐 सौजन्य – www.BajarBhav.in

🏢 बाजार समितीचे नाव – समुद्रपूर
💰 आवक – क्विंटल 1865
💹 सर्वसाधारण दर – 7025
🔽 कमीत कमी दर – 6500
🔼 जास्तीत जास्त दर – 6800
🌐 सौजन्य – www.BajarBhav.in

🏢 बाजार समितीचे नाव – परभणी
💰 आवक – हायब्रीड क्विंटल 1780
💹 सर्वसाधारण दर – 7150
🔽 कमीत कमी दर – 7050
🔼 जास्तीत जास्त दर – 7080
🌐 सौजन्य – www.BajarBhav.in

🏢 बाजार समितीचे नाव – धामणगाव – रेल्वे
💰 आवक – एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल क्विंटल 2400
💹 सर्वसाधारण दर – 6970
🔽 कमीत कमी दर – 6200
🔼 जास्तीत जास्त दर – 6500
🌐 सौजन्य – www.BajarBhav.in

🏢 बाजार समितीचे नाव – घाटंजी
💰 आवक – एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल क्विंटल 2600
💹 सर्वसाधारण दर – 6850
🔽 कमीत कमी दर – 6750
🔼 जास्तीत जास्त दर – 6800
🌐 सौजन्य – www.BajarBhav.in

🏢 बाजार समितीचे नाव – अकोला
💰 आवक – लोकल क्विंटल 90
💹 सर्वसाधारण दर – 7020
🔽 कमीत कमी दर – 6750
🔼 जास्तीत जास्त दर – 6850
🌐 सौजन्य – www.BajarBhav.in

🏢 बाजार समितीचे नाव – अकोला (बोरगावमंजू)
💰 आवक – लोकल क्विंटल 112
💹 सर्वसाधारण दर – 7250
🔽 कमीत कमी दर – 7000
🔼 जास्तीत जास्त दर – 7125
🌐 सौजन्य – www.BajarBhav.in

🏢 बाजार समितीचे नाव – मनवत
💰 आवक – लोकल क्विंटल 5100
💹 सर्वसाधारण दर – 7105
🔽 कमीत कमी दर – 6500
🔼 जास्तीत जास्त दर – 7050
🌐 सौजन्य – www.BajarBhav.in

🏢 बाजार समितीचे नाव – देउळगाव राजा
💰 आवक – लोकल क्विंटल 3480
💹 सर्वसाधारण दर – 7040
🔽 कमीत कमी दर – 6400
🔼 जास्तीत जास्त दर – 6900
🌐 सौजन्य – www.BajarBhav.in

🏢 बाजार समितीचे नाव – वरोरा
💰 आवक – लोकल क्विंटल 3514
💹 सर्वसाधारण दर – 7000
🔽 कमीत कमी दर – 6550
🔼 जास्तीत जास्त दर – 6800
🌐 सौजन्य – www.BajarBhav.in

🏢 बाजार समितीचे नाव – वरोरा-खांबाडा
💰 आवक – लोकल क्विंटल 1886
💹 सर्वसाधारण दर – 7000
🔽 कमीत कमी दर – 6700
🔼 जास्तीत जास्त दर – 6800
🌐 सौजन्य – www.BajarBhav.in

🏢 बाजार समितीचे नाव – हिंगणा
💰 आवक – लोकल क्विंटल 18
💹 सर्वसाधारण दर – 6750
🔽 कमीत कमी दर – 6250
🔼 जास्तीत जास्त दर – 6600
🌐 सौजन्य – www.BajarBhav.in

🏢 बाजार समितीचे नाव – सिंदी(सेलू)
💰 आवक – लांब स्टेपल क्विंटल 1110
💹 सर्वसाधारण दर – 7040
🔽 कमीत कमी दर – 6550
🔼 जास्तीत जास्त दर – 6850
🌐 सौजन्य – www.BajarBhav.in

🏢 बाजार समितीचे नाव – हिंगणघाट
💰 आवक – मध्यम स्टेपल क्विंटल 9000
💹 सर्वसाधारण दर – 7145
🔽 कमीत कमी दर – 6000
🔼 जास्तीत जास्त दर – 6500
🌐 सौजन्य – www.BajarBhav.in

🏢 बाजार समितीचे नाव – हिमायतनगर
💰 आवक – मध्यम स्टेपल क्विंटल 161
💹 सर्वसाधारण दर – 6700
🔽 कमीत कमी दर – 6600
🔼 जास्तीत जास्त दर – 6650
🌐 सौजन्य – www.BajarBhav.in

🏢 बाजार समितीचे नाव – पुलगाव
💰 आवक – मध्यम स्टेपल क्विंटल 5550
💹 सर्वसाधारण दर – 7101
🔽 कमीत कमी दर – 6300
🔼 जास्तीत जास्त दर – 6950
🌐 सौजन्य – www.BajarBhav.in

Leave a Comment

Close Visit Havaman Andaj