गुजरात निवडणूक: 2017 मध्ये मंगरूळची जागा काँग्रेसच्या खात्यात गेली, मत्स्यपालन हाच येथील मुख्य व्यवसाय | Loksutra