शहरी नाही, माही श्रीवास्तवला अडाणी वर हवा आहे, वापरकर्ते म्हणाले - 'तुझ्या फायद्यासाठी...' | Loksutra