आमिर खान पाटण्याला गेला आणि अक्षरा सिंगसोबत 'लिट्टी चोखा' चा स्वाद घेतला, म्हणाला 'मी नेहमीच...' | Loksutra