सई गरोदर आहे- पाखीच्या इच्छेनुसार सई गरोदर होणार आहे | Loksutra