पाखीचा आत्महत्येचा प्रयत्न- रागाच्या भरात पाखी देणार जीव, सई देणार विराटचा विश्वासघात | Loksutra