इमली: सुंबूल तौकीरच्या आधीही फहमान खानने प्रेमात स्वतःला उद्ध्वस्त केले होते, ब्रेकअपनंतर नैराश्याने ग्रासले होते | Loksutra