सावीने केली विनायकला मदत - सई विनायकच्या दुखत नसावर हात ठेवेल, विराटशी टक्कर देईल | Loksutra