कमी किमतीत ऑडी देण्याच्या बहाण्याने डॉक्टरची फसवणूक, ३४ लाख घेऊनही गाडी दिली नाही | Loksutra