agriculture loan : हेक्‍टरी 36 हजार रुपये नुकसान भरपाई जाहीर या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार | Loksutra