Crop insurance | Kharip Pik Vima : खरिप पिक विमाला तातडीने मंजुरी, शासनाचा निर्णय आला. २७ हजार हेक्टरी पीक विमा वाटप करण्यात येणार आहे | Loksutra