ते कधी मोकळे होणार? टॉयलेटमध्ये साखळीला लटकलेला बॉक्स पाहून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मनात हा गमतीशीर प्रश्न निर्माण झाला? | Loksutra