'सरकार येईल, पण नितीशकुमार राहिले पाहिजे'... लोक म्हणाले- सीएम आहे की पलटूराम | Loksutra