'मोठ्या' सरड्याने डायनासोरप्रमाणे हरणाची शिकार केली, दोन-तीन झटक्यांत केले सर्व काम | Loksutra