आमिर खानने जिंकले मन, लोक म्हणाले- जे बहिष्कार घालत आहेत, ते 'लाल सिंह चड्ढा' पाहायलाही जातील | Loksutra