जोक्स: शिक्षकाने मागितली वडिलांची सही, विद्यार्थ्याने दिली अशी गोष्ट, झूम गया मास्तर, परीक्षा न देता पास | Loksutra