या जुगाडातून आंधळेही लगेच सुईमध्ये धागा टाकतील, हे तंत्र त्यांना माहीत असते तर लहानपणी त्यांना खडसावावे लागले असते. | Loksutra