जोक्स: शिक्षकाने चिंटूला भूतकाळ, वर्तमान आणि भविष्यकाळाची व्याख्या सांगितली, उत्तर ऐकून विद्यार्थ्याचे हसू आवरत नाही | Loksutra