जोक्स: सांता - खूप गरम वाटत असेल तर काय कराल? बंताचे उत्तर ऐकून तुमचे हसू आवरणार नाही | Loksutra