अप्रतिम स्टंट दाखवून व्यक्तीने उघडली बाटलीची टोपी, लोक म्हणाले- थोडीशी चूक झाली मान मोडेल | Loksutra