किंग कोब्राने एका झटक्यात गिळला रसेलचा व्हायपर, मग घडले असे काही, पीडितेने उधळले | Loksutra