नदीतील माशांवर बाणांचा वर्षाव करतात पक्षी, दृश्य पाहून थक्क व्हाल | Loksutra