बैल अचानक बँकेत घुसला, कर्मचाऱ्यांचा घाम फुटला, पाहा- VIDEO | Loksutra