बाप म्हणाले, 'तू सिंहाचा मुलगा आहेस', यावर मुलाने असे बोलले, ऐकून तुम्ही हसणार नाही | Loksutra