जोक्स : बाप म्हणाले 'तू सिंहाचा मुलगा आहेस', यावर मुलाने असे बोलले, ऐकून तुम्हीही हसणार नाही | Loksutra