गर्दी पाहून बैल थक्क झाला, व्यक्तीच्या चेहऱ्यावर अशी लाथ मारली की ढीग झाला, पाहा VIDEO | Loksutra