'म्युटंट मॅन' बनण्यासाठी जीभ आणि कान कापले, म्हणाले - संपूर्ण शरीर काळे करीन | Loksutra