अशा अपंग मुलाला पाहून जिवनात जोश भरून येईल, धैर्याला, मनापासून सलाम | Loksutra