Video: हे मास्तर साहेब शिकवतात नाच-गाणे, पाहून तुम्ही पण म्हणाल - वाह गुरुजी वाह | Loksutra