मुलांच्या वजनातून अशी तिरकी बस, हात सोडूनही मृत्यूला हरवले; असे दृश्य VIDEO मध्ये कैद झाले आहे | Loksutra