Crop Insurance District List अतिवृष्टी नुकसान भरपाई साठी पात्र असलेले जिल्हे - Loksutra

Crop Insurance District List अतिवृष्टी नुकसान भरपाई साठी पात्र असलेले जिल्हे

Crop Insurance District List या खाली दिलेल्या बाधित जिल्ह्यांना निधी वाटप :-

  • नाशिक विभागासाठी 36 कोटी 95 लाख रुपये,
  • पुणे विभागासाठी 44 कोटी 38 लाख रुपये,
  • अमरावती विभागासाठी 1196 कोटी रुपये,
  • औरंगाबाद विभागासाठी 1008 कोटी
  • नागपूर विभाग 1156 कोटी तर
  • कोकण विभाग 2.64 कोटी

याप्रमाणे एकूण 3345 कोटी रुपये इतका निधी मंजूर झाला आहे.

  1. शासन निर्णय क्रमांक १ – दि. २२ ऑगस्ट २०२२ येथे क्लिक करून शासन जीआर पहा पहा किती निधी झाला मंजूर
  2. शासन निर्णय क्रमांक २ – दि. ०८ सप्टेंबर २०२२ येथे क्लिक करून शासन जीआर पहा पहा किती निधी झाला मंजूर