Loan Waiver दोन लाख वरील कर्जमाफी साठी पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांची 8 वी यादी डाउनलोड करा - Loksutra

Loan Waiver दोन लाख वरील कर्जमाफी साठी पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांची 8 वी यादी डाउनलोड करा

  शिरूर 

 अंबाजोगाई

 पाटोदा

 आष्टी

 परळी

बीड

 माजलगाव 

 गेवराई

Close Visit Havaman Andaj